Karman គោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកហើយប្តេជ្ញាការពារព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នកក្នុងពេលធ្វើអាជីវកម្ម។ យើងចង់ឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅពេលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ដូច្នេះយើងបានរៀបចំសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីឯកជនភាពនេះដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដែលវាត្រូវបានប្រើ។ គោលនយោបាយនេះអនុវត្តចំពោះ www.karmanhealthcare.com នៅក្នុង​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិ​ច។

ព័ត៌មានអំពីការចូលមើលគេហទំព័រ
ខណៈពេលដែលអ្នកអាចទស្សនារបស់យើង គេហទំព័រ ដោយមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ Karman ប្រមូលព័ត៌មានស្ថិតិដើម្បីស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ ឧទាហរណ៍នៃព័ត៌មាននេះរួមមានចំនួនអ្នកទស្សនាភាពញឹកញាប់នៃការទស្សនានិងតំបន់ណាដែលគេហទំព័រពេញនិយមជាងគេ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើជាទម្រង់សរុបដើម្បីធ្វើការកែលម្អឥតឈប់ឈរចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាគ្មានព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកទស្សនាគេហទំព័រត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនេះទេ។

ព័ត៌មានដែន
គេហទំព័រនេះក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីស្គាល់អតិថិជនដែលមកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។ វាជួយយើងឱ្យយល់ពីរបៀបដែលគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានគេប្រើដូច្នេះយើងអាចធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ ព័ត៌មាននេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងកាលបរិច្ឆេទពេលវេលានិងគេហទំព័រនៃការចូលប្រើរបស់អ្នកអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺណិត (អាយអេសភី) និងអាស័យដ្ឋានពិធីការអ៊ិនធឺណែតដែលអ្នកកំពុងចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ិនធឺណិតពីកន្លែងដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។

ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន
ផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រនេះអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានអំពីខ្លួនអ្នកដើម្បីបង្កើតគណនីអនឡាញដែលអាចឱ្យអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើជាវិធានការសន្តិសុខដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។ ឧទាហរណ៍នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងនេះគឺលេខគណនីឈ្មោះអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលការចេញវិក្កយបត្រនិងព័ត៌មានដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។
វិធីបន្ថែមដែលយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកគឺ៖
•ការចុះឈ្មោះសម្រាប់វិក្កយបត្រ
•    ការគាំទ្រផលិតផល ការចុះឈ្មោះ
•ការជាវបញ្ជីព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង
•    ការចុះឈ្មោះធានា

ភាគី​ទីបី
Karman អាចផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដល់ភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមយើង។ យើងផ្តល់ជូនតែភាគីទីបីទាំងនេះនូវព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្ម។ កានម៉ានចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នមួយចំនួនដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្ទេរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។
ពេលខ្លះយើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានដល់ដៃគូអាជីវកម្មដែលជឿទុកចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារនិងគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលអាចមានប្រយោជន៍ដល់អ្នក។
កានអាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលប្រមូលបាននៅលើគេហទំព័រប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះតាមច្បាប់ឬនៅពេលចាំបាច់ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់កានម៉ានឬបុគ្គលិករបស់វា។

ការការពារកុមារ
Karman ប្តេជ្ញាក្នុងការការពារឯកជនភាពនិងសិទ្ធិរបស់កុមារ។ យើងជឿជាក់ថាពួកគេគួរតែអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងការការពារខ្ពស់បំផុតដែលមានទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ដូច្នេះយើងនឹងមិនទាមទារឬប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយពីកុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។ ប្រសិនបើយើងទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងថាអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងមានអាយុតិចជាង ១៣ ឆ្នាំយើងនឹងបិទគណនីរបស់ពួកគេភ្លាមៗហើយលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

សន្តិសុខទិន្នន័យ
Karman មានបំណងការពារយ៉ាងតឹងរឹងនូវសន្តិសុខនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងនឹងការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកពីការបាត់បង់ការប្រើប្រាស់ខុសការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬការបង្ហាញការកែប្រែឬការបំផ្លាញ។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ការអ៊ិនគ្រីបនៅពេលប្រមូលឬផ្ទេរទិន្នន័យរសើបដូចជាព័ត៌មានកាតឥណទាន។

ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម
គេហទំព័រនេះអាចមានភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ Karman មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាពឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រទាំងនោះឡើយ។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់អ្នក
អ្នកអាច, នៅពេលណាមួយ, ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង at privacy@KarmanHealthcare.com និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិង/ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ទាក់ទងមកយើង
ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរឬយោបល់អំពីសេចក្តីជូនដំណឹងឬការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើងសូម ទំ​ន​ក់​ទំនង យើងតាមរយៈអ៊ីមែល អ្នកក៏អាចទាក់ទងមកយើងនៅទីនេះសម្រាប់អ្វីក៏បាន រទេះរុញ សំណួរពាក់ព័ន្ធលើសពីសំណួរឯកជន។
កាម៉ាន់អាចកែប្រែឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីជូនដំណឹងឯកជននេះពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទ“ ធ្វើឱ្យទាន់សម័យចុងក្រោយ” ខាងក្រោមដើម្បីដឹងថាពេលណាដែលសេចក្តីជូនដំណឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័របន្តរបស់អ្នកគឺជាការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះព្រោះវាអាចត្រូវបានកែប្រែម្តងម្កាល។